1796

Имя: 
Кропова Ирина
Отчество: 
Александровна
Категория: 
Вторая
Дата присвоения: 
10.02.2018
Спортивная категория: 
Третья
Дата присв. по спорту: 
26.11.2016
Клуб:
Город:
Регион: