1802

Имя: 
Шварёва Елена
Отчество: 
Петровна
Категория: 
Вторая
Дата присвоения: 
10.09.2010
Спортивная категория: 
Третья
Дата присв. по спорту: 
30.12.2016
Клуб:
Город:
Регион: