4087

Имя: 
Бизяева Марина
Отчество: 
Вячеславовна
Категория: 
Третья
Дата присвоения: 
21.01.2013
Спортивная категория: 
Третья
Дата присв. по спорту: 
30.11.2015
Регион: